• İşyeri Ortam Ölçümü ve Ortam Gözetimi

  isyeri-ortam-olcumu-ve-ortam-gozetimi - 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10 uncu maddesinde belirtildiği gibi işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

  30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10 uncu maddesinde belirtildiği gibi işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

  Detaylar
 • İSG Tehlike Sınıfları

  isg-tehlike-siniflari - 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesine göre: İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.

  6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesine göre: İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.

  Detaylar
 • Antropometre

  antropometre - Antropometri, ergonomi ile ilgili bir terimdir.Kelime anlamı,insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır,ölçüm için kullanılan alete de antropometre denir. İnsana uygun bir çalışma ortamının düzenlenebilmesi için konut mobilyalarının,antropometrik ölçümlere uyum sağlaması gerekmektedir.

  Antropometri, ergonomi ile ilgili bir terimdir.Kelime anlamı,insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır,ölçüm için kullanılan alete de antropometre denir. İnsana uygun bir çalışma ortamının düzenlenebilmesi için konut mobilyalarının,antropometrik ölçümlere uyum sağlaması gerekmektedir.

  Detaylar
 • İsg Psikososyal Risk Etkenleri

  isg-psikososyal-risk-etkenleri - Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

  Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

  Detaylar
 • İsg iyolojik Risk Etmenleri

  isg-iyolojik-risk-etmenleri - Çalışma hayatında biyolojik risk etmenleri denildiği zaman akla, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye yada zehirlenmeye neden olabilen, mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri gelmektedir.

  Çalışma hayatında biyolojik risk etmenleri denildiği zaman akla, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye yada zehirlenmeye neden olabilen, mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri gelmektedir.

  Detaylar
 • İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi

  iso-14001-cevre-yonetim-sistemi -

  Detaylar
 • Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

  ohsas-18001-is-sagligi-ve-guvenligi -

  Detaylar
 • Kimyasal Riskler

  kimyasal-riskler - Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dahil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları ifade eder.(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)

  Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dahil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları ifade eder.(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)

  Detaylar
 • İş Güvenliği Cezaları

  is-guvenligi-cezalari - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güveniği Kanunu'nun 26. Maddesine göre kimi durumlarda gerçek veya tüzel kişilikleri kapsayacak şekilde bir takım idari para cezalarını vermeye yetkilidir. Bu cezaların konu ve miktarları bu kanunda belirlenmiştir.

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güveniği Kanunu'nun 26. Maddesine göre kimi durumlarda gerçek veya tüzel kişilikleri kapsayacak şekilde bir takım idari para cezalarını vermeye yetkilidir. Bu cezaların konu ve miktarları bu kanunda belirlenmiştir.

  Detaylar
 • İsg Patlamadan Korunma Dökümanları

  isg-patlamadan-korunma-dokumanlari - Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

  Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

  Detaylar
 • İş Güvenliği Uzmanı

  is-guvenligi-uzmani - İş Güvenliği işçilerin, çalışanların daha doğrusu sigortalı çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli bir çalışma ortamını hazırlamaktır. Bu ortamın hazırlanması için alınması gereken tüm tedbirlere ''İş Güvenliği'' denir.

  İş Güvenliği işçilerin, çalışanların daha doğrusu sigortalı çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli bir çalışma ortamını hazırlamaktır. Bu ortamın hazırlanması için alınması gereken tüm tedbirlere ''İş Güvenliği'' denir.

  Detaylar
 • İş Sağlığı

  is-sagligi - İş sağlığı, üretimi ve işyerini içeren bir kavramdır. Sağlıklı olmayan bir çalışma ortamında işçilerin(çalışanların)de sağlığından söz edilemez.

  İş sağlığı, üretimi ve işyerini içeren bir kavramdır. Sağlıklı olmayan bir çalışma ortamında işçilerin(çalışanların)de sağlığından söz edilemez.

  Detaylar
 • İsg Periyodik Kontroller

  isg-periyodik-kontroller - Periyodik kontroller yasa, tüzük ve yönetmeliklerle yaptırılması zorunlu kılınmış kanuni yükümlülüklerdir.

  Periyodik kontroller yasa, tüzük ve yönetmeliklerle yaptırılması zorunlu kılınmış kanuni yükümlülüklerdir.

  Detaylar
 • Acil Durum Eylem Planı

  acil-durum-eylem-plani - Acil durum eylem planı; Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına

  Acil durum eylem planı; Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına "Acil Eylem Planı" denir.

  Detaylar
 • İsg Teknik Hizmetler

  isg-teknik-hizmetler - İşyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanların hangilerinin periyodik kontrollerden geçeceği, hangi sürelerde ve kimlerin bu kontrolleri yapmaya yetkili olduğu bilgileri 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.

  İşyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanların hangilerinin periyodik kontrollerden geçeceği, hangi sürelerde ve kimlerin bu kontrolleri yapmaya yetkili olduğu bilgileri 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.

  Detaylar
 • İsg Risk Analizi ve Raporlama

  isg-risk-analizi-ve-raporlama - İş sağlığı, kavram olarak, çalışan bir kişinin çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu biçimde çalışabilmesini anlatır. İş güvenliği ise işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, işverene getirilen yükümlere ilişkin teknik kuralların bütününü ifade etmektedir.

  İş sağlığı, kavram olarak, çalışan bir kişinin çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu biçimde çalışabilmesini anlatır. İş güvenliği ise işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, işverene getirilen yükümlere ilişkin teknik kuralların bütününü ifade etmektedir.

  Detaylar
 • İŞ Güvenliği Denetimleri

  is-guvenligi-denetimleri - İş teftişi; çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı,çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan, devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ve verilen diğer teftiş faaliyetlerini kapsamaktadır.

  İş teftişi; çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı,çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan, devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ve verilen diğer teftiş faaliyetlerini kapsamaktadır.

  Detaylar
 • Sağlık Raporu

  saglik-raporu - 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanun'unun 15. Maddesine göre işveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

  6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanun'unun 15. Maddesine göre işveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

  Detaylar
 • Sağlık Riskleri

  saglik-riskleri - İş sağlığı, çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal, bedensel olarak en üst düzeyde korumak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını iyileştirmek; Sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden korumak, çalışma sırasında çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmalarını sağlamak, böylece işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere yapılan çalışmaları kapsar.

  İş sağlığı, çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal, bedensel olarak en üst düzeyde korumak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını iyileştirmek; Sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden korumak, çalışma sırasında çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmalarını sağlamak, böylece işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere yapılan çalışmaları kapsar.

  Detaylar
 • Sağlık Risk Değerlendirmesi

  saglik-risk-degerlendirmesi - İş sağlığı, kavram olarak, çalışan bir kişinin çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu biçimde çalışabilmesini anlatır.

  İş sağlığı, kavram olarak, çalışan bir kişinin çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu biçimde çalışabilmesini anlatır.

  Detaylar
 • İş Yeri Hekimliği

  is-yeri-hekimligi - İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, yalnızca işyerlerine bakan, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere denmektedir.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, yalnızca işyerlerine bakan, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere denmektedir.

  Detaylar
 • İş Kazası ve Yaralanma

  is-kazasi-ve-yaralanma - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazaları tanımını Yaralanmalara, ölümlere, üretim kayıplarına ve zararlarına yol açan planlanmayan olaylar olarak yapmaktadır.

  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazaları tanımını Yaralanmalara, ölümlere, üretim kayıplarına ve zararlarına yol açan planlanmayan olaylar olarak yapmaktadır.

  Detaylar
 • İşçilerin Sağlık Gözetimi

  iscilerin-saglik-gozetimi - Çalışanların sağlık gözetimi,çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsar, İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından yürütülür.

  Çalışanların sağlık gözetimi,çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsar, İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından yürütülür.

  Detaylar
 • İşyerinde Ergonomi

  isyerinde-ergonomi - Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek bunlara uygun yaşama ve çalışma ortamları yaratmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci diyebiliriz.

  Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek bunlara uygun yaşama ve çalışma ortamları yaratmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci diyebiliriz.

  Detaylar
 • İşyerinde Temizlik ve Hijyen

  isyerinde-temizlik-ve-hijyen - Hijyen,genel olarak bilindiği üzere sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanır. Hijyen sözcüğü genel olarak Sağlık Kurulları ya da Sıhhi Temizlik Bilimi olarak da tanımlanır.

  Hijyen,genel olarak bilindiği üzere sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanır. Hijyen sözcüğü genel olarak Sağlık Kurulları ya da Sıhhi Temizlik Bilimi olarak da tanımlanır.

  Detaylar
 • İşe Giriş Muayeneleri

  ise-giris-muayeneleri - Hekim ile çalışan arasında ilk temas işe giriş muayenesi ile başlar. Bu nedenle çok önemlidir. Aslında işe giriş muayenesi işle çalışanın uyumunun değerlendirilmesidir.

  Hekim ile çalışan arasında ilk temas işe giriş muayenesi ile başlar. Bu nedenle çok önemlidir. Aslında işe giriş muayenesi işle çalışanın uyumunun değerlendirilmesidir.

  Detaylar
 • Periyodik Sağlık Muayeneleri

  periyodik-saglik-muayeneleri - Periyodik muayenenin amacı sağlıklı olarak işe başlayan çalışanın işyeri ortamının olumsuz koşullarından dolayı sağlığının olumsuz yönde etkilenip etkilenmediğini belirlemektir. Etkilenmiş ise erken tanısı ve erken tedavisi için önlem almak için bir fırsattır. Bir hastalığın ne kadar erken tanısı konar ise çalışana o kadar az zarar vermesine izin verilmiş olur ve erken, etkin ve ucuz tedavisi de sağlanmış olur.

  Periyodik muayenenin amacı sağlıklı olarak işe başlayan çalışanın işyeri ortamının olumsuz koşullarından dolayı sağlığının olumsuz yönde etkilenip etkilenmediğini belirlemektir. Etkilenmiş ise erken tanısı ve erken tedavisi için önlem almak için bir fırsattır. Bir hastalığın ne kadar erken tanısı konar ise çalışana o kadar az zarar vermesine izin verilmiş olur ve erken, etkin ve ucuz tedavisi de sağlanmış olur.

  Detaylar
 • Meslek Hastalıkları

  meslek-hastaliklari - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

  Detaylar
 • Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler

  calisma-ortami-psikolojik-riskler - Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

  Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

  Detaylar
 • Sağlık Ölçümleri

  saglik-olcumleri - İntegral OSGB olarak işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan sağlık tarama ve testlerini Mobil Sağlık Aracımız aracılığıyla işyeri sınırlarınız dahilinde gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş, inceleme ve değerlendirmelerinden sonra işletmenize veya işyeri hekiminize teslim edilmektedir.

  İntegral OSGB olarak işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan sağlık tarama ve testlerini Mobil Sağlık Aracımız aracılığıyla işyeri sınırlarınız dahilinde gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş, inceleme ve değerlendirmelerinden sonra işletmenize veya işyeri hekiminize teslim edilmektedir.

  Detaylar
 • Biyokimya Tahlilleri

  biyokimya-tahlilleri - Biyokimya, İnsan, hayvan ve bitki gibi tüm canlı sistemlerinin yapısında bulunan kimyasal maddeleri inceleyen bilim dalıdır.Kişilerde mevcut hastalıkların durumu ve ileride oluşabilecek hastalıkların belirlenmesi ve tedbir alınması adına kan testleri yapılır.

  Biyokimya, İnsan, hayvan ve bitki gibi tüm canlı sistemlerinin yapısında bulunan kimyasal maddeleri inceleyen bilim dalıdır.Kişilerde mevcut hastalıkların durumu ve ileride oluşabilecek hastalıkların belirlenmesi ve tedbir alınması adına kan testleri yapılır.

  Detaylar
 • Radyolojik Kontroller

  radyolojik-kontroller - Radyolojide Direkt Röntgen, Mamografi, Kemik Dansitometresi, Doppler USG ve USG ile ilgili tetkikler yapılmaktadır.

  Radyolojide Direkt Röntgen, Mamografi, Kemik Dansitometresi, Doppler USG ve USG ile ilgili tetkikler yapılmaktadır.

  Detaylar
 • Sağlık Taramaları

  saglik-taramalari - Çalışanların işyeri ortamının olumsuz etkilerden dolayı oluşabilecek olası sağlık sorunlarının erken tanımlanması ve bununla müdahale edilmesi amacıyla periyodik sağlık taramaları iş güvenliği kültürünün temel prensiplerinden olan proaktif yaklaşımın en iyi örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Çalışanların olası meslek hastalıklarının erken tespit edilebilmesini sağlayarak, çalışan sağlığının ve iş kayıplarının en aza indirilmesi periyodik sağlık taramasıyla mümkün olacaktır.

  Çalışanların işyeri ortamının olumsuz etkilerden dolayı oluşabilecek olası sağlık sorunlarının erken tanımlanması ve bununla müdahale edilmesi amacıyla periyodik sağlık taramaları iş güvenliği kültürünün temel prensiplerinden olan proaktif yaklaşımın en iyi örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Çalışanların olası meslek hastalıklarının erken tespit edilebilmesini sağlayarak, çalışan sağlığının ve iş kayıplarının en aza indirilmesi periyodik sağlık taramasıyla mümkün olacaktır.

  Detaylar
 • Portör Muayeneleri

  portor-muayeneleri - Portör; Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu kişilere portör denilir. Bu kişilerin besin endüstrisinde çalıştırılması çok sakıncalıdır.

  Portör; Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu kişilere portör denilir. Bu kişilerin besin endüstrisinde çalıştırılması çok sakıncalıdır.

  Detaylar
 • İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar

  isyerinde-bulasici-hastaliklar - Çalışma ortamı enfeksiyon riski zincirinin tüm halkalarını içeren önemli bir rol oynamaktadır. Ayaktan ve yataklı tedavi kurumları, tanı ve araştırma laboratuvarları bu enfeksiyon etkenlerinin her türlü bulaşma yolu için elverişli ortamlardır.

  Çalışma ortamı enfeksiyon riski zincirinin tüm halkalarını içeren önemli bir rol oynamaktadır. Ayaktan ve yataklı tedavi kurumları, tanı ve araştırma laboratuvarları bu enfeksiyon etkenlerinin her türlü bulaşma yolu için elverişli ortamlardır.

  Detaylar
 • Koruyucu Sağlık Önlemleri

  koruyucu-saglik-onlemleri - İşyerinde çeşitli hastalıklara ve meslek hastalıklarına karşı korunmada,çalışanların dışında çalışma ortamının da özelliklerine dikkat etmek gerekir.Çalışanların çalışma ortamlarının sağlıklı olması sıcaklık,nem,aydınlatma,gürültü,titreşim,toz gibi etkenlerin belirli limitlerin altında tutulması ile sağlanır.Bu nedenle yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre ortam ölçümlerinin(iş hijyeni ölçümleri) yapılması gerekmektedir.Çalışma koşul ve ortamının değiştiği zaman bu ölçümler yenilenmelidir.

  İşyerinde çeşitli hastalıklara ve meslek hastalıklarına karşı korunmada,çalışanların dışında çalışma ortamının da özelliklerine dikkat etmek gerekir.Çalışanların çalışma ortamlarının sağlıklı olması sıcaklık,nem,aydınlatma,gürültü,titreşim,toz gibi etkenlerin belirli limitlerin altında tutulması ile sağlanır.Bu nedenle yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre ortam ölçümlerinin(iş hijyeni ölçümleri) yapılması gerekmektedir.Çalışma koşul ve ortamının değiştiği zaman bu ölçümler yenilenmelidir.

  Detaylar
 • İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale

  isyerinde-ilk-yardim-ve-acil-mudahale - İlk yardım, Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

  İlk yardım, Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

  Detaylar
 • Yardımcı Ölçümler

  yardimci-olcumler - İşveren, çalışma ortamında yapılan işten ortaya çıkan çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanmalıdır.

  İşveren, çalışma ortamında yapılan işten ortaya çıkan çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanmalıdır.

  Detaylar
 • Mobil Check-UP

  mobil-checkup - Sağlıklı bir bireyde sağlığın korunması,olası hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve ileri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık sorunlarının belirlenebilmesi ve önlem alınabilmesi için,kişinin yaş,genetik yapı ve çevresel etkenlerde dikkate alınarak yapılan sağlık taramaları bütününe check-up denilmektedir.

  Sağlıklı bir bireyde sağlığın korunması,olası hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve ileri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık sorunlarının belirlenebilmesi ve önlem alınabilmesi için,kişinin yaş,genetik yapı ve çevresel etkenlerde dikkate alınarak yapılan sağlık taramaları bütününe check-up denilmektedir.

  Detaylar
 • Yardımcı Sağlık Personeli

  yardimci-saglik-personeli - İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, yardımcı sağlık personeli olarak tanımlayabiliriz.

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, yardımcı sağlık personeli olarak tanımlayabiliriz.

  Detaylar
 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

  calisanlarin-yasal-hak-ve-sorumluluklari - 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraberinde yayınlanan yönetmelikler uyarınca çalışanlara getirilen hak ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmektir.

  4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraberinde yayınlanan yönetmelikler uyarınca çalışanlara getirilen hak ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmektir.

  Detaylar
 • Yangın ve Yangından Korunma

  yangin-ve-yangindan-korunma - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan "İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Acil durum,acil durum planı ve güvenli yer tanımları yapılmıştır.

  Detaylar
 • Elektrik Tehlikeleri

  elektrik-tehlikeleri - Elektrikle yapılan çalışmalar, işyerlerinde maruz kalınan en önemli tehlikelerden biridir. Elektriğin yarattığı en büyük tehlike vücuttan geçen elektrik akımının sebep olduğu elektrik şokudur. Vücuttan geçen elektrik akımının neden olduğu sonuçlar şu şekilde sıralanabilir :

  Elektrikle yapılan çalışmalar, işyerlerinde maruz kalınan en önemli tehlikelerden biridir. Elektriğin yarattığı en büyük tehlike vücuttan geçen elektrik akımının sebep olduğu elektrik şokudur. Vücuttan geçen elektrik akımının neden olduğu sonuçlar şu şekilde sıralanabilir :

  Detaylar
 • İş Yeri Temizliği ve Düzeni

  is-yeri-temizligi-ve-duzeni - İşyeri temizliği ve düzeni iş kazalarının çoğunu önleyen önemli bir faktördür.Düzenli bir işyeri çalışanların moralini yükseltir,işin verimini arttırır ve böylece iş kazalarının önüne geçilmiş olur.Tertip ve düzenin olması öncelikle çalışanlara bu düzeni nasıl sağlayacaklarını öğretmek ve eğitmekle başlar.Bunun için İntegral OSGB olarak işyeri temizliği ve düzeni eğitimini çalışanlarınıza vermekteyiz.

  İşyeri temizliği ve düzeni iş kazalarının çoğunu önleyen önemli bir faktördür.Düzenli bir işyeri çalışanların moralini yükseltir,işin verimini arttırır ve böylece iş kazalarının önüne geçilmiş olur.Tertip ve düzenin olması öncelikle çalışanlara bu düzeni nasıl sağlayacaklarını öğretmek ve eğitmekle başlar.Bunun için İntegral OSGB olarak işyeri temizliği ve düzeni eğitimini çalışanlarınıza vermekteyiz.

  Detaylar
 • Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri

  kimyasal-fiziksel-ve-ergonomik-risk-etmenleri - İşyerlerinde çalışanlar, çalıştıkları ortamdan kaynaklı birçok risk altında kalabilirler.Bunları kimyasal,fiziksel ve ergonomik risk etmenleri olarak sıralayabiliriz.Çalışanlar işyerinde çalışmadan kaynaklı maruz kaldıkları tehlikelere ve risklere karşı işe başlangıçlarında ve işin devamı sürecinde bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler.

  İşyerlerinde çalışanlar, çalıştıkları ortamdan kaynaklı birçok risk altında kalabilirler.Bunları kimyasal,fiziksel ve ergonomik risk etmenleri olarak sıralayabiliriz.Çalışanlar işyerinde çalışmadan kaynaklı maruz kaldıkları tehlikelere ve risklere karşı işe başlangıçlarında ve işin devamı sürecinde bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler.

  Detaylar
 • Elle Kaldırma ve Taşıma

  elle-kaldirma-ve-tasima - Elle taşıma işi; bir yada daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması yada hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin gerekliliği yada uygun olmayan ergonomik koşullar (kas-iskelet sistemi zorlanmaları) sebebiyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakil etme yada destekleme işlerini ifade eder.

  Elle taşıma işi; bir yada daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması yada hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin gerekliliği yada uygun olmayan ergonomik koşullar (kas-iskelet sistemi zorlanmaları) sebebiyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakil etme yada destekleme işlerini ifade eder.

  Detaylar
 • Patlamadan Korunma

  patlamadan-korunma - Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

  Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

  Detaylar
 • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği

  genel-is-sagligi-ve-guvenligi - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17. Maddesine göre işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri yada çalışanın işinin değiştirildiği zamanlarda, kullanılan iş ekipmanının değişmesi halinde yada iş ekipmanlarının kullanımında yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ortamla beraber yeni risklerin meydana gelmesi nedeniyle yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17. Maddesine göre işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri yada çalışanın işinin değiştirildiği zamanlarda, kullanılan iş ekipmanının değişmesi halinde yada iş ekipmanlarının kullanımında yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ortamla beraber yeni risklerin meydana gelmesi nedeniyle yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

  Detaylar
 • Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

  ohsas-18001-is-sagligi-ve-guvenligi -

  Detaylar
 • İso 14001 Çevre Eğitimi

  iso-14001-cevre-egitimi -

  Detaylar
 • Acil Durum Tatbikatları

  acil-durum-tatbikatlari - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11. Maddesine göre işveren; çalışma ortamı,üretimde kullanılan malzemeler,çevre şartları,iş ekipmanı gibi kriterleri göz önüne alarak meydana gelebilecek acil durumları belirler,değerlendirir ve bunun sonucunda çalışanları ve çevreyi etkileyebilecek acil durumlara karşı tedbirleri alır,bunlar işverenin yükümlülüğüdür.

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11. Maddesine göre işveren; çalışma ortamı,üretimde kullanılan malzemeler,çevre şartları,iş ekipmanı gibi kriterleri göz önüne alarak meydana gelebilecek acil durumları belirler,değerlendirir ve bunun sonucunda çalışanları ve çevreyi etkileyebilecek acil durumlara karşı tedbirleri alır,bunlar işverenin yükümlülüğüdür.

  Detaylar
 • Hijyen Eğitimi

  hijyen-egitimi - 5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği uyarınca bu yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışanlar Hijyen eğitim belgesi olmayanlar çalıştırılamazlar.Yönetmelik kapsamındaki iş kolları şöyledir;

  5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği uyarınca bu yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışanlar Hijyen eğitim belgesi olmayanlar çalıştırılamazlar.Yönetmelik kapsamındaki iş kolları şöyledir;

  Detaylar
 • İşe Giriş Eğitimleri

  ise-giris-egitimleri -

  Detaylar
 • Gıda Güvenliği Eğitimi

  gida-guvenligi-egitimi -

  Detaylar
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -