İş Güvenliği Uzmanı

 • isyeri-ortam-olcumu-ve-ortam-gozetimi - 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10 uncu maddesinde belirtildiği gibi işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

  İşyeri Ortam Ölçümü ve Ortam Gözetimi

  30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 10 uncu maddesinde belirtildiği gibi işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

 • isg-tehlike-siniflari - 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesine göre: İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir. İSG Tehlike Sınıfları

  İSG Tehlike Sınıfları

  6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesine göre: İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.

 • antropometre - Antropometri, ergonomi ile ilgili bir terimdir.Kelime anlamı,insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır,ölçüm için kullanılan alete de antropometre denir. İnsana uygun bir çalışma ortamının düzenlenebilmesi için konut mobilyalarının,antropometrik ölçümlere uyum sağlaması gerekmektedir.

  Antropometre

  Antropometri, ergonomi ile ilgili bir terimdir.Kelime anlamı,insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır,ölçüm için kullanılan alete de antropometre denir. İnsana uygun bir çalışma ortamının düzenlenebilmesi için konut mobilyalarının,antropometrik ölçümlere uyum sağlaması gerekmektedir.

 • isg-psikososyal-risk-etkenleri - Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

  İsg Psikososyal Risk Etkenleri

  Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

 • isg-iyolojik-risk-etmenleri - Çalışma hayatında biyolojik risk etmenleri denildiği zaman akla, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye yada zehirlenmeye neden olabilen, mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri gelmektedir.

  İsg iyolojik Risk Etmenleri

  Çalışma hayatında biyolojik risk etmenleri denildiği zaman akla, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye yada zehirlenmeye neden olabilen, mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri gelmektedir.

 • iso-14001-cevre-yonetim-sistemi -

  İso 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 • ohsas-18001-is-sagligi-ve-guvenligi -

  Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

 • kimyasal-riskler - Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dahil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları ifade eder.(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)

  Kimyasal Riskler

  Doğal halde bulunan, üretilen, herhangi bir işlem sırasında kullanılan veya atıklar da dahil olmak üzere ortaya çıkan, bizzat üretilmiş olup olmadığına ve piyasaya arz olunup olunmadığına bakılmaksızın her türlü element, bileşik veya karışımları ifade eder.(Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)

 • is-guvenligi-cezalari - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güveniği Kanunu'nun 26. Maddesine göre kimi durumlarda gerçek veya tüzel kişilikleri kapsayacak şekilde bir takım idari para cezalarını vermeye yetkilidir. Bu cezaların konu ve miktarları bu kanunda belirlenmiştir.

  İş Güvenliği Cezaları

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güveniği Kanunu'nun 26. Maddesine göre kimi durumlarda gerçek veya tüzel kişilikleri kapsayacak şekilde bir takım idari para cezalarını vermeye yetkilidir. Bu cezaların konu ve miktarları bu kanunda belirlenmiştir.

 • isg-patlamadan-korunma-dokumanlari - Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

  İsg Patlamadan Korunma Dökümanları

  Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

 • is-guvenligi-uzmani - İş Güvenliği işçilerin, çalışanların daha doğrusu sigortalı çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli bir çalışma ortamını hazırlamaktır. Bu ortamın hazırlanması için alınması gereken tüm tedbirlere ''İş Güvenliği'' denir.

  İş Güvenliği Uzmanı

  İş Güvenliği işçilerin, çalışanların daha doğrusu sigortalı çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli bir çalışma ortamını hazırlamaktır. Bu ortamın hazırlanması için alınması gereken tüm tedbirlere ''İş Güvenliği'' denir.

 • is-sagligi - İş sağlığı, üretimi ve işyerini içeren bir kavramdır. Sağlıklı olmayan bir çalışma ortamında işçilerin(çalışanların)de sağlığından söz edilemez.

  İş Sağlığı

  İş sağlığı, üretimi ve işyerini içeren bir kavramdır. Sağlıklı olmayan bir çalışma ortamında işçilerin(çalışanların)de sağlığından söz edilemez.

 • isg-periyodik-kontroller - Periyodik kontroller yasa, tüzük ve yönetmeliklerle yaptırılması zorunlu kılınmış kanuni yükümlülüklerdir. İsg Periyodik Kontroller

  İsg Periyodik Kontroller

  Periyodik kontroller yasa, tüzük ve yönetmeliklerle yaptırılması zorunlu kılınmış kanuni yükümlülüklerdir.

 • acil-durum-eylem-plani - Acil durum eylem planı; Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına

  Acil Durum Eylem Planı

  Acil durum eylem planı; Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına "Acil Eylem Planı" denir.

 • isg-teknik-hizmetler - İşyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanların hangilerinin periyodik kontrollerden geçeceği, hangi sürelerde ve kimlerin bu kontrolleri yapmaya yetkili olduğu bilgileri 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır. İsg Teknik Hizmetler

  İsg Teknik Hizmetler

  İşyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanların hangilerinin periyodik kontrollerden geçeceği, hangi sürelerde ve kimlerin bu kontrolleri yapmaya yetkili olduğu bilgileri 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.

 • isg-risk-analizi-ve-raporlama - İş sağlığı, kavram olarak, çalışan bir kişinin çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu biçimde çalışabilmesini anlatır. İş güvenliği ise işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, işverene getirilen yükümlere ilişkin teknik kuralların bütününü ifade etmektedir. İsg Risk Analizi ve Raporlama

  İsg Risk Analizi ve Raporlama

  İş sağlığı, kavram olarak, çalışan bir kişinin çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu biçimde çalışabilmesini anlatır. İş güvenliği ise işin yapılması sırasında çalışanların karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda, işverene getirilen yükümlere ilişkin teknik kuralların bütününü ifade etmektedir.

 • is-guvenligi-denetimleri - İş teftişi; çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı,çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan, devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ve verilen diğer teftiş faaliyetlerini kapsamaktadır. İSG Denetimleri

  İŞ Güvenliği Denetimleri

  İş teftişi; çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı,çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan, devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ve verilen diğer teftiş faaliyetlerini kapsamaktadır.