Buradasınız : İş Güvenliği Uzmanı

İsg Teknik Hizmetler

İsg Teknik Hizmetler - İşyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanların hangilerinin periyodik kontrollerden geçeceği, hangi sürelerde ve kimlerin bu kontrolleri yapmaya yetkili olduğu bilgileri 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.

İşyerlerinde kullanılan makine ve ekipmanların hangilerinin periyodik kontrollerden geçeceği, hangi sürelerde ve kimlerin bu kontrolleri yapmaya yetkili olduğu bilgileri 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde tanımlanmıştır.

Bu yönetmeliğe göre işveren, iş yerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli önlemleri almalıdır.

İşverence, arızaya neden olabilecek ve bu nedenle tehlike yaratabilecek iş ekipmanının;

1) Yetkili kişiler tarafından periyodik kontrollerin yapılması,

2) Çalışma şeklinde değişiklikler, yaşanan kazalar, ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli tespit ve kontrollerin yapılması, sağlanır.

Aynı zamanda İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliği'nin 5. Maddesinde belirtildiği gibi işveren,işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre çalışma ortam koşullarının zararlı etkilerinden çalışanı korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak zorundadır.Bu bağlamda çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere yada çalışanı etkileyecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.

Bu kapsamda İntegral OSGB , işletmenizdeki makine ve ekipmanlarınızın muayene ve test hizmetlerini, makine mühendisleri ,makine tekniker ve yüksek teknikerleri, Mekatronik, Elektrik Mühendisi veya Teknikerleri olan çözüm ortakları ile gerçekleştirmektedir.

İntegral OSGB ,çözüm ortakları ile firmanızdaki gerekli tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek rapor haline getirmektedir.

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ (ORTAM ÖLÇÜMLERİ) ÖLÇÜM KAPSAMIMIZ

1.MAKİNELERİN TEKNİK KONTROLLERİ

- Basınçlı kaplar
- Kaldırma ve iletme ekipmanları
- Tezgahlar ve üretim makineleri

2.ELEKTRİK TEKNİK KONTROLLERİ

 - Elektrik tesisat kontrolleri
 - Topraklama tesisat kontrolleri
 - Jeneratör test ve kontrolleri
 - Akümülatör,transformatör kontrolleri

3.TESİSAT KONTROLLERİ

 - Yangın tesisatları ve motopomplar
 - Havalandırma ve klima tesisatı kontrolleri
 - Boru tesisatı kontrolleri

4.İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ(İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ)

 - İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümü
 - Gürültü Maruziyet Ölçümü
 - İşyeri Toz Ölçümü Ve Haritası Çizilmesi
 - Kişisel Titreşim Mazuziyet Ölçümü
 - İşyeri Aydınlatma Ölçümü
 - Termal Konfor Ölçümü
 - Organik Buhar Ölçümü
 - Uçucu Organik Bileşenler (VOC) Ölçümü