Eğitimler

 • calisanlarin-yasal-hak-ve-sorumluluklari - 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraberinde yayınlanan yönetmelikler uyarınca çalışanlara getirilen hak ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmektir.

  Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

  4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraberinde yayınlanan yönetmelikler uyarınca çalışanlara getirilen hak ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmektir.

 • yangin-ve-yangindan-korunma - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan

  Yangın ve Yangından Korunma

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan "İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Acil durum,acil durum planı ve güvenli yer tanımları yapılmıştır.

 • elektrik-tehlikeleri - Elektrikle yapılan çalışmalar, işyerlerinde maruz kalınan en önemli tehlikelerden biridir. Elektriğin yarattığı en büyük tehlike vücuttan geçen elektrik akımının sebep olduğu elektrik şokudur. Vücuttan geçen elektrik akımının neden olduğu sonuçlar şu şekilde sıralanabilir :

  Elektrik Tehlikeleri

  Elektrikle yapılan çalışmalar, işyerlerinde maruz kalınan en önemli tehlikelerden biridir. Elektriğin yarattığı en büyük tehlike vücuttan geçen elektrik akımının sebep olduğu elektrik şokudur. Vücuttan geçen elektrik akımının neden olduğu sonuçlar şu şekilde sıralanabilir :

 • is-yeri-temizligi-ve-duzeni - İşyeri temizliği ve düzeni iş kazalarının çoğunu önleyen önemli bir faktördür.Düzenli bir işyeri çalışanların moralini yükseltir,işin verimini arttırır ve böylece iş kazalarının önüne geçilmiş olur.Tertip ve düzenin olması öncelikle çalışanlara bu düzeni nasıl sağlayacaklarını öğretmek ve eğitmekle başlar.Bunun için İntegral OSGB olarak işyeri temizliği ve düzeni eğitimini çalışanlarınıza vermekteyiz.

  İş Yeri Temizliği ve Düzeni

  İşyeri temizliği ve düzeni iş kazalarının çoğunu önleyen önemli bir faktördür.Düzenli bir işyeri çalışanların moralini yükseltir,işin verimini arttırır ve böylece iş kazalarının önüne geçilmiş olur.Tertip ve düzenin olması öncelikle çalışanlara bu düzeni nasıl sağlayacaklarını öğretmek ve eğitmekle başlar.Bunun için İntegral OSGB olarak işyeri temizliği ve düzeni eğitimini çalışanlarınıza vermekteyiz.

 • kimyasal-fiziksel-ve-ergonomik-risk-etmenleri - İşyerlerinde çalışanlar, çalıştıkları ortamdan kaynaklı birçok risk altında kalabilirler.Bunları kimyasal,fiziksel ve ergonomik risk etmenleri olarak sıralayabiliriz.Çalışanlar işyerinde çalışmadan kaynaklı maruz kaldıkları tehlikelere ve risklere karşı işe başlangıçlarında ve işin devamı sürecinde bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler.

  Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri

  İşyerlerinde çalışanlar, çalıştıkları ortamdan kaynaklı birçok risk altında kalabilirler.Bunları kimyasal,fiziksel ve ergonomik risk etmenleri olarak sıralayabiliriz.Çalışanlar işyerinde çalışmadan kaynaklı maruz kaldıkları tehlikelere ve risklere karşı işe başlangıçlarında ve işin devamı sürecinde bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler.

 • elle-kaldirma-ve-tasima - Elle taşıma işi; bir yada daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması yada hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin gerekliliği yada uygun olmayan ergonomik koşullar (kas-iskelet sistemi zorlanmaları) sebebiyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakil etme yada destekleme işlerini ifade eder.

  Elle Kaldırma ve Taşıma

  Elle taşıma işi; bir yada daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması yada hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin gerekliliği yada uygun olmayan ergonomik koşullar (kas-iskelet sistemi zorlanmaları) sebebiyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakil etme yada destekleme işlerini ifade eder.

 • patlamadan-korunma - Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

  Patlamadan Korunma

  Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

 • genel-is-sagligi-ve-guvenligi - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17. Maddesine göre işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri yada çalışanın işinin değiştirildiği zamanlarda, kullanılan iş ekipmanının değişmesi halinde yada iş ekipmanlarının kullanımında yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ortamla beraber yeni risklerin meydana gelmesi nedeniyle yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

  Genel İş Sağlığı ve Güvenliği

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17. Maddesine göre işverenler çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri yada çalışanın işinin değiştirildiği zamanlarda, kullanılan iş ekipmanının değişmesi halinde yada iş ekipmanlarının kullanımında yeni teknoloji uygulanması halinde verilir. Eğitimler, değişen ortamla beraber yeni risklerin meydana gelmesi nedeniyle yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 • ohsas-18001-is-sagligi-ve-guvenligi -

  Ohsas 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği

 • iso-14001-cevre-egitimi -

  İso 14001 Çevre Eğitimi

 • acil-durum-tatbikatlari - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11. Maddesine göre işveren; çalışma ortamı,üretimde kullanılan malzemeler,çevre şartları,iş ekipmanı gibi kriterleri göz önüne alarak meydana gelebilecek acil durumları belirler,değerlendirir ve bunun sonucunda çalışanları ve çevreyi etkileyebilecek acil durumlara karşı tedbirleri alır,bunlar işverenin yükümlülüğüdür.

  Acil Durum Tatbikatları

  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11. Maddesine göre işveren; çalışma ortamı,üretimde kullanılan malzemeler,çevre şartları,iş ekipmanı gibi kriterleri göz önüne alarak meydana gelebilecek acil durumları belirler,değerlendirir ve bunun sonucunda çalışanları ve çevreyi etkileyebilecek acil durumlara karşı tedbirleri alır,bunlar işverenin yükümlülüğüdür.

 • hijyen-egitimi - 5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği uyarınca bu yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışanlar Hijyen eğitim belgesi olmayanlar çalıştırılamazlar.Yönetmelik kapsamındaki iş kolları şöyledir;

  Hijyen Eğitimi

  5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği uyarınca bu yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde çalışanlar Hijyen eğitim belgesi olmayanlar çalıştırılamazlar.Yönetmelik kapsamındaki iş kolları şöyledir;

 • ise-giris-egitimleri -

  İşe Giriş Eğitimleri

 • gida-guvenligi-egitimi -

  Gıda Güvenliği Eğitimi