Buradasınız : Eğitimler

Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları - 4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraberinde yayınlanan yönetmelikler uyarınca çalışanlara getirilen hak ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmektir.

4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraberinde yayınlanan yönetmelikler uyarınca çalışanlara getirilen hak ve sorumluluklar hakkında bilgilendirmektir.

Çalışanlar bu eğitim sayesinde çalışma hayatı ve iş güvenliği ile ilgili konularda bilgi edinerek, işyerinde uyması gereken kuralları ve sorumluluklarını öğrenir. Böylece çalışanlar  daha güvenli ve kendinden emin çalışma yetenekleri kazanır,geliştirir iş yerinde verim sağlanır.

6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunun 16. ve 17. Maddesi uyarınca ;

İşverenler çalışanları ve çalışan temsilcilerini;

- İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri
- Koruyucu ve önleyici tedbirler 
- İşçilerin yasal hak ve sorumlulukları konularında derhal bilgilendirmelidir.

Eğitimin içeriği;

- 4857 İş Kanunu'nda çalışanların hak ve sorumlulukları ile ilgili kısımların irdelenmesi
- 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- 506 sayılı SSK Kanunu
- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve ilgili yönetmeliklerin incelenmesi