Buradasınız : Eğitimler

Yangın ve Yangından Korunma

Yangın ve Yangından Korunma - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan "İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Acil durum,acil durum planı ve güvenli yer tanımları yapılmıştır.

Bu yönetmelikle acil durumlarda işverenin yükümlülükleri,çalışanların yükümlülükleri ve sorumlulukları,acil durum ekiplerinin oluşturulması ve tehlike sınıflarına göre sayılarının belirlenmesi,acil durum planının dokümantasyonun nasıl yapılacağı,tatbikat çalışmaları,çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi,aynı çalışma ortamında birden fazla işveren olması durumunda acil durum planının nasıl düzenleneceği hakkında düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmelikte belirtildiği gibi acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır. 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik" işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılacağını zorunlu kılmaktadır. Yönetmeliğin 4. Maddesinde yangına karşı dayanım,yangına tepki,yangın bölgesi,yangın kesici,yangın duvarı,yangın güvenlik holü,yangın kapısı,yangın türleri tanımları ve açıklamaları yapılmıştır.

Bu kapsamda İNTEGRAL OSGB olarak Yangın Güvenliğinin gerektirdiği ve diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla yangın ve yangından korunma eğitim faaliyetleri düzenlemekteyiz.