Buradasınız : Eğitimler

Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri

Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri - İşyerlerinde çalışanlar, çalıştıkları ortamdan kaynaklı birçok risk altında kalabilirler.Bunları kimyasal,fiziksel ve ergonomik risk etmenleri olarak sıralayabiliriz.Çalışanlar işyerinde çalışmadan kaynaklı maruz kaldıkları tehlikelere ve risklere karşı işe başlangıçlarında ve işin devamı sürecinde bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler.

İşyerlerinde çalışanlar, çalıştıkları ortamdan kaynaklı birçok risk altında kalabilirler.Bunları kimyasal,fiziksel ve ergonomik risk etmenleri olarak sıralayabiliriz.Çalışanlar işyerinde çalışmadan kaynaklı maruz kaldıkları tehlikelere ve risklere karşı işe başlangıçlarında ve işin devamı sürecinde bilgilendirilmeli ve eğitilmelidirler.

Kimyasal risk etmenlerini açıklamak gerekirse; Kimyasal risklerin kontrol altında tutulabilmesi için ilk ve en önemli adım; özelliklerinin, çevreye ve insana olan zararlarının bilinmesidir.Bu sebeple belirli özellikleri dikkate alınarak kimyasallar sınıflandırılmaktadırlar. Kimyasalların fiziksel ve kimyasal özelliklerine, etkilerine ve taşıdıkları risklere göre değişik sınıflandırmalar bulunmaktadır.Kimyasalların kullanıldığı kaplarda, paketlerde ve ambalajlarında;Üzerlerinde kimyasalların özellikleri yazılı olmalı, kimyasalla ilgili uyarı görsel ve işaretlemeleri kullanılmalı, ayrıca MSDS(malzeme güvenlik bilgi formu) leri de çıkarılmalıdır.Kimyasalların zararlı etkileri çalışanlara anlatılmalı,kimyasallarla güvenli çalışma eğitimi çalışanlara verilmelidir.Eğitim almayan çalışanın iş kazasına uğraması kaçınılmazdır.Fiziksel risk etmenlerini ise gürültü,titreşim,termal konfor olarak sıralayabiliriz.Bu faktörler kısa dönemde iş kazalarına sebebiyet vermekle birlikte ileriki dönemlerde meslek hastalıklarına da sebep olmaktadır.Gürültülü bir çalışma ortamı çalışanın işitme kaybına uğramasına neden olur,işini tam yürütememesine ve verimliliğinin azalmasına neden olur.Termal konforu uygun olmayan ortamlarda ise çalışma verimi düşüp,çalışanların sağlığı bozulur.İşveren çalışma ortamından kaynaklı fiziksel riskleri risk değerlendirmesinde belirledikten sonra işyeri ortam ölçümleri yaptırarak,riskleri azaltmaya çalışır,bunun olmadığı durumlarda çalışanlara kişisel koruyucu ekipman sağlanarak etkilenmenin en aza indirilmesi sağlanır.

İşyerlerinde oluşacak ergonomik riskleri önlemedeki amaç ise işyerinde kaza ve yaralanmaların önüne geçmek, yorgunluğu ve insan vücudunun aşırı kullanımını, işe devamsızlığı, , kaza ve rahatsızlıklara meslek hastalıkları sonucu tazminatları en alt düzeye indirmek, verimliliği, kaliteyi, güvenliği, konforu ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaktır.