Buradasınız : Eğitimler

Elle Kaldırma ve Taşıma

Elle Kaldırma ve Taşıma - Elle taşıma işi; bir yada daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması yada hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin gerekliliği yada uygun olmayan ergonomik koşullar (kas-iskelet sistemi zorlanmaları) sebebiyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakil etme yada destekleme işlerini ifade eder.

Elle taşıma işi; bir yada daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması yada hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin gerekliliği yada uygun olmayan ergonomik koşullar (kas-iskelet sistemi zorlanmaları) sebebiyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakil etme yada destekleme işlerini ifade eder.

İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve çalışan temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin yönetmelik hükümlerini de dikkate alarak sağlık ve güvenlik kuralları,taşınan yükle ilgili bilgiler ,ağır yüklerin nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması durumunda ne gibi riskler ortaya çıkabileceği konularında bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar.Risk faktörleri yönetmeliğe göre yük ile ilgili riskler ve bireysel riskler olmak üzere 2 başlık altında toplanmıştır.Yük ile ilgili risk faktörleri;yükün özellikleri,fiziksel güç gereksinimi,çalışma ortamının özellikleri,işin gerekleridir.Bireysel risk faktörleri ise çalışanın işi yürütmeye fiziki yapısının uygun olmaması gibi faktörlerdir.

Elle kaldırma ve taşıma eğitiminin amacı, elle kaldırma ve taşıma işlerinde İş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre hareket etmeyi öğrenmek ve doğru taşıma işlemini kavramaktır. Bu eğitimde çalışanlar ;

- Elle kaldırma ve taşıma işlerinden kaynaklanabilecek iş güvenliği ile ilgili riskler

- Bu risklere karşı alınması gereken önlemler

- Doğru kaldırma ve taşıma yöntemleri

- İlgili mevzuatın(ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ) gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olur.