Buradasınız : Eğitimler

Patlamadan Korunma

Patlamadan Korunma - Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

İşletme içerisindeki personel herhangi bir acil durumda nasıl davranacağını bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir. Bu tür can ve mal kaybı gibi durumların yaşanmaması için, bu işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu doküman sonucunda gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Patlamadan Korunma Dokümanı, işletme içinde bulunan personelin zarar görmesini önlemek, iş makinelerinde herhangi bir patlama meydana gelme riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenleri belirtmektedir. Parlayıcı, patlayıcı kullanılan ortamlarda tehlikeli bölge tanımlaması ve patlamadan korunma dokümanının hazırlanması, işverenin sorumluluğundadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanun'una göre Patlamadan Korunma Dokümanı bulundurmayan kuruluşlara, işletmelere faaliyet durdurma ve idari para cezaları uygulanabilmektedir.