İş Yeri Hekimi

 • saglik-raporu - 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanun'unun 15. Maddesine göre işveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

  Sağlık Raporu

  6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanun'unun 15. Maddesine göre işveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

 • saglik-riskleri - İş sağlığı, çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal, bedensel olarak en üst düzeyde korumak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını iyileştirmek; Sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden korumak, çalışma sırasında çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmalarını sağlamak, böylece işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere yapılan çalışmaları kapsar.

  Sağlık Riskleri

  İş sağlığı, çalışanların sağlıklarını; sosyal, ruhsal, bedensel olarak en üst düzeyde korumak, çalışma koşullarını ve üretim araçlarını iyileştirmek; Sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden korumak, çalışma sırasında çalışanların sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek faktörlerden korunmalarını sağlamak, böylece işin ve çalışanın birbirine uyumunu sağlamak üzere yapılan çalışmaları kapsar.

 • saglik-risk-degerlendirmesi - İş sağlığı, kavram olarak, çalışan bir kişinin çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu biçimde çalışabilmesini anlatır.

  Sağlık Risk Değerlendirmesi

  İş sağlığı, kavram olarak, çalışan bir kişinin çalışma koşulları ile kullanılan araç ve gereçlerden doğabilecek tehlikelerden arınmış veya bu tehlikelerin asgari düzeye indirildiği bir iş çevresinde huzurlu biçimde çalışabilmesini anlatır.

 • is-yeri-hekimligi - İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, yalnızca işyerlerine bakan, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere denmektedir.

  İş Yeri Hekimliği

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilen, yalnızca işyerlerine bakan, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş hekimlere denmektedir.

 • is-kazasi-ve-yaralanma - Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazaları tanımını Yaralanmalara, ölümlere, üretim kayıplarına ve zararlarına yol açan planlanmayan olaylar olarak yapmaktadır.

  İş Kazası ve Yaralanma

  Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş kazaları tanımını Yaralanmalara, ölümlere, üretim kayıplarına ve zararlarına yol açan planlanmayan olaylar olarak yapmaktadır.

 • iscilerin-saglik-gozetimi - Çalışanların sağlık gözetimi,çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsar, İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından yürütülür.

  İşçilerin Sağlık Gözetimi

  Çalışanların sağlık gözetimi,çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile çalışanlara verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsar, İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından yürütülür.

 • isyerinde-ergonomi - Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek bunlara uygun yaşama ve çalışma ortamları yaratmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci diyebiliriz.

  İşyerinde Ergonomi

  Ergonomi, insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek bunlara uygun yaşama ve çalışma ortamları yaratmayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Kısaca fiziksel çevrenin insana uyumlaştırılması süreci diyebiliriz.

 • isyerinde-temizlik-ve-hijyen - Hijyen,genel olarak bilindiği üzere sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanır. Hijyen sözcüğü genel olarak Sağlık Kurulları ya da Sıhhi Temizlik Bilimi olarak da tanımlanır.

  İşyerinde Temizlik ve Hijyen

  Hijyen,genel olarak bilindiği üzere sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü olarak tanımlanır. Hijyen sözcüğü genel olarak Sağlık Kurulları ya da Sıhhi Temizlik Bilimi olarak da tanımlanır.

 • ise-giris-muayeneleri - Hekim ile çalışan arasında ilk temas işe giriş muayenesi ile başlar. Bu nedenle çok önemlidir. Aslında işe giriş muayenesi işle çalışanın uyumunun değerlendirilmesidir.

  İşe Giriş Muayeneleri

  Hekim ile çalışan arasında ilk temas işe giriş muayenesi ile başlar. Bu nedenle çok önemlidir. Aslında işe giriş muayenesi işle çalışanın uyumunun değerlendirilmesidir.

 • periyodik-saglik-muayeneleri - Periyodik muayenenin amacı sağlıklı olarak işe başlayan çalışanın işyeri ortamının olumsuz koşullarından dolayı sağlığının olumsuz yönde etkilenip etkilenmediğini belirlemektir. Etkilenmiş ise erken tanısı ve erken tedavisi için önlem almak için bir fırsattır. Bir hastalığın ne kadar erken tanısı konar ise çalışana o kadar az zarar vermesine izin verilmiş olur ve erken, etkin ve ucuz tedavisi de sağlanmış olur.

  Periyodik Sağlık Muayeneleri

  Periyodik muayenenin amacı sağlıklı olarak işe başlayan çalışanın işyeri ortamının olumsuz koşullarından dolayı sağlığının olumsuz yönde etkilenip etkilenmediğini belirlemektir. Etkilenmiş ise erken tanısı ve erken tedavisi için önlem almak için bir fırsattır. Bir hastalığın ne kadar erken tanısı konar ise çalışana o kadar az zarar vermesine izin verilmiş olur ve erken, etkin ve ucuz tedavisi de sağlanmış olur.

 • meslek-hastaliklari - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

  Meslek Hastalıkları

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. Maddesine göre Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

 • calisma-ortami-psikolojik-riskler - Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

  Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler

  Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

 • saglik-olcumleri - İntegral OSGB olarak işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan sağlık tarama ve testlerini Mobil Sağlık Aracımız aracılığıyla işyeri sınırlarınız dahilinde gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş, inceleme ve değerlendirmelerinden sonra işletmenize veya işyeri hekiminize teslim edilmektedir.

  Sağlık Ölçümleri

  İntegral OSGB olarak işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan sağlık tarama ve testlerini Mobil Sağlık Aracımız aracılığıyla işyeri sınırlarınız dahilinde gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş, inceleme ve değerlendirmelerinden sonra işletmenize veya işyeri hekiminize teslim edilmektedir.

 • biyokimya-tahlilleri - Biyokimya, İnsan, hayvan ve bitki gibi tüm canlı sistemlerinin yapısında bulunan kimyasal maddeleri inceleyen bilim dalıdır.Kişilerde mevcut hastalıkların durumu ve ileride oluşabilecek hastalıkların belirlenmesi ve tedbir alınması adına kan testleri yapılır.

  Biyokimya Tahlilleri

  Biyokimya, İnsan, hayvan ve bitki gibi tüm canlı sistemlerinin yapısında bulunan kimyasal maddeleri inceleyen bilim dalıdır.Kişilerde mevcut hastalıkların durumu ve ileride oluşabilecek hastalıkların belirlenmesi ve tedbir alınması adına kan testleri yapılır.

 • radyolojik-kontroller - Radyolojide Direkt Röntgen, Mamografi, Kemik Dansitometresi, Doppler USG ve USG ile ilgili tetkikler yapılmaktadır.

  Radyolojik Kontroller

  Radyolojide Direkt Röntgen, Mamografi, Kemik Dansitometresi, Doppler USG ve USG ile ilgili tetkikler yapılmaktadır.

 • saglik-taramalari - Çalışanların işyeri ortamının olumsuz etkilerden dolayı oluşabilecek olası sağlık sorunlarının erken tanımlanması ve bununla müdahale edilmesi amacıyla periyodik sağlık taramaları iş güvenliği kültürünün temel prensiplerinden olan proaktif yaklaşımın en iyi örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Çalışanların olası meslek hastalıklarının erken tespit edilebilmesini sağlayarak, çalışan sağlığının ve iş kayıplarının en aza indirilmesi periyodik sağlık taramasıyla mümkün olacaktır.

  Sağlık Taramaları

  Çalışanların işyeri ortamının olumsuz etkilerden dolayı oluşabilecek olası sağlık sorunlarının erken tanımlanması ve bununla müdahale edilmesi amacıyla periyodik sağlık taramaları iş güvenliği kültürünün temel prensiplerinden olan proaktif yaklaşımın en iyi örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Çalışanların olası meslek hastalıklarının erken tespit edilebilmesini sağlayarak, çalışan sağlığının ve iş kayıplarının en aza indirilmesi periyodik sağlık taramasıyla mümkün olacaktır.

 • portor-muayeneleri - Portör; Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu kişilere portör denilir. Bu kişilerin besin endüstrisinde çalıştırılması çok sakıncalıdır.

  Portör Muayeneleri

  Portör; Bir insan ya da hayvan bir mikroorganizmayı vücudunda taşıdığı ve başkalarına bulaştırdığı halde kendisinde hastalık belirtileri görülmez, bu kişilere portör denilir. Bu kişilerin besin endüstrisinde çalıştırılması çok sakıncalıdır.

 • isyerinde-bulasici-hastaliklar - Çalışma ortamı enfeksiyon riski zincirinin tüm halkalarını içeren önemli bir rol oynamaktadır. Ayaktan ve yataklı tedavi kurumları, tanı ve araştırma laboratuvarları bu enfeksiyon etkenlerinin her türlü bulaşma yolu için elverişli ortamlardır.

  İşyerinde Bulaşıcı Hastalıklar

  Çalışma ortamı enfeksiyon riski zincirinin tüm halkalarını içeren önemli bir rol oynamaktadır. Ayaktan ve yataklı tedavi kurumları, tanı ve araştırma laboratuvarları bu enfeksiyon etkenlerinin her türlü bulaşma yolu için elverişli ortamlardır.

 • koruyucu-saglik-onlemleri - İşyerinde çeşitli hastalıklara ve meslek hastalıklarına karşı korunmada,çalışanların dışında çalışma ortamının da özelliklerine dikkat etmek gerekir.Çalışanların çalışma ortamlarının sağlıklı olması sıcaklık,nem,aydınlatma,gürültü,titreşim,toz gibi etkenlerin belirli limitlerin altında tutulması ile sağlanır.Bu nedenle yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre ortam ölçümlerinin(iş hijyeni ölçümleri) yapılması gerekmektedir.Çalışma koşul ve ortamının değiştiği zaman bu ölçümler yenilenmelidir.

  Koruyucu Sağlık Önlemleri

  İşyerinde çeşitli hastalıklara ve meslek hastalıklarına karşı korunmada,çalışanların dışında çalışma ortamının da özelliklerine dikkat etmek gerekir.Çalışanların çalışma ortamlarının sağlıklı olması sıcaklık,nem,aydınlatma,gürültü,titreşim,toz gibi etkenlerin belirli limitlerin altında tutulması ile sağlanır.Bu nedenle yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre ortam ölçümlerinin(iş hijyeni ölçümleri) yapılması gerekmektedir.Çalışma koşul ve ortamının değiştiği zaman bu ölçümler yenilenmelidir.

 • isyerinde-ilk-yardim-ve-acil-mudahale - İlk yardım, Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

  İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale

  İlk yardım, Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

 • calisanlarin-rehabilitasyonu -

  Çalışanların Rehabilitasyonu

 • yardimci-olcumler - İşveren, çalışma ortamında yapılan işten ortaya çıkan çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanmalıdır.

  Yardımcı Ölçümler

  İşveren, çalışma ortamında yapılan işten ortaya çıkan çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanmalıdır.

 • mobil-checkup - Sağlıklı bir bireyde sağlığın korunması,olası hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve ileri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık sorunlarının belirlenebilmesi ve önlem alınabilmesi için,kişinin yaş,genetik yapı ve çevresel etkenlerde dikkate alınarak yapılan sağlık taramaları bütününe check-up denilmektedir.

  Mobil Check-UP

  Sağlıklı bir bireyde sağlığın korunması,olası hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi ve ileri evrelerde tedavisi zorlaşan sağlık sorunlarının belirlenebilmesi ve önlem alınabilmesi için,kişinin yaş,genetik yapı ve çevresel etkenlerde dikkate alınarak yapılan sağlık taramaları bütününe check-up denilmektedir.

 • yardimci-saglik-personeli - İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, yardımcı sağlık personeli olarak tanımlayabiliriz.

  Yardımcı Sağlık Personeli

  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, yardımcı sağlık personeli olarak tanımlayabiliriz.