Buradasınız : İş Yeri Hekimi

Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler

Çalışma Ortamı Psikolojik Riskler - Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek psikososyal risk etmenleri şöyle sıralanabilir; çalışma ortamı,çalışma süresi,yönetim ve çalışanlarla ilgili faktörler,ücret,sendikalaşma,genç çalışanlar,gebe ve emziren çalışanlar,ayrımcılık baskı ve taciz,stres.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) psikososyal tehlikeleri iş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim temelinde tanımlamıştır.

İşyerlerinde görülen psikososyal etmenler ;mobbing, izinlerin durumu,mesleki becerilerin geliştirilmesine yönelik destek programlarının varlığı,çalışma ortamının fiziksel koşulları ,işlerin organize edilme durumu,kurum kültürü,gece mesaisi,sık nöbet,hasta ve iş yükü şeklinde sıralanabilir. Psikososyal etmenlerin iyileştirilmesi ve giderilmesi, iş yeri ortamındaki tehlikelerin kontrol altına alınmasına da faydalı olacaktır.