Buradasınız : İş Yeri Hekimi

Koruyucu Sağlık Önlemleri

Koruyucu Sağlık Önlemleri - İşyerinde çeşitli hastalıklara ve meslek hastalıklarına karşı korunmada,çalışanların dışında çalışma ortamının da özelliklerine dikkat etmek gerekir.Çalışanların çalışma ortamlarının sağlıklı olması sıcaklık,nem,aydınlatma,gürültü,titreşim,toz gibi etkenlerin belirli limitlerin altında tutulması ile sağlanır.Bu nedenle yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre ortam ölçümlerinin(iş hijyeni ölçümleri) yapılması gerekmektedir.Çalışma koşul ve ortamının değiştiği zaman bu ölçümler yenilenmelidir.

İşyerinde çeşitli hastalıklara ve meslek hastalıklarına karşı korunmada,çalışanların dışında çalışma ortamının da özelliklerine dikkat etmek gerekir.Çalışanların çalışma ortamlarının sağlıklı olması sıcaklık,nem,aydınlatma,gürültü,titreşim,toz gibi etkenlerin belirli limitlerin altında tutulması ile sağlanır.Bu nedenle yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre ortam ölçümlerinin(iş hijyeni ölçümleri) yapılması gerekmektedir.Çalışma koşul ve ortamının değiştiği zaman bu ölçümler yenilenmelidir.

İşletmelerde koruyucu sağlık hizmetlerini sağlamak için;işyerinde ilk yardım dolabı,sedye ve benzeri malzemelerin bulundurulması ve personele ilk yardım bilgisi ve sertifikalandırma yapılması gerekir.Ayrıca çalışanlara, çalıştıkların ortamın türüne göre kişisel koruyucu ekipman verilmelidir,böylece çalışanların kimyasal,fiziksel ve biyolojik etkenlerden korunmaları sağlanır ve meslek hastalıklarının önüne geçilmiş olur.

İşyeri hekimleri de, kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetler ve çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında tavsiyelerde bulunarak, çalışanların sağlık risklerinden korunmalarını sağlar. 

Ayrıca bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vererek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlar,çalışanları bu risklerle ilgili bilgilendirir.

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliğinin 15. Maddesinde belirtildiği üzere, İşveren;Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

- İşe girişlerinde.

- İş değişikliğinde.

- İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.

- İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.
Periyodik muayenenin amacı sağlıklı olarak işe başlayan çalışanın işyeri ortamının olumsuz koşullarından dolayı sağlığının olumsuz yönde etkilenip etkilenmediğini belirlemektir. Etkilenmiş ise erken tanısı ve erken tedavisi için önlem almak için bir fırsattır. Bir hastalığın ne kadar erken tanısı konar ise çalışana o kadar az zarar vermesine izin verilmiş olur ve erken, etkin ve ucuz tedavisi de sağlanmış olur.

SAĞLIK TARAMA HİZMETLERİ NELERDİR?

- Akciğer grafisi

- Odiometri (İşitme Testi)

- Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

- Göz Taramaları

- Portör Muayenesi

- Aşılar(Tetanoz aşısı,Hepatit aşıları)

- Laboratuar Tetkikleri

- Kan sayımı (Hemogram), Tam İdrar Tahlili (TİT)

- Karaciğer Fonksiyon Testleri, Böbrek Fonksiyon Testleri

- Hepatit B Testi, Serolojik Tetkikler

- İdrarda Kanda Kurşun vb.

Bu taramalar işletmenin türüne göre değişiklik göstermektedir.