Buradasınız : İş Yeri Hekimi

İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale

İşyerinde İlk Yardım ve Acil Müdahale - İlk yardım, Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk yardım, Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlk yardımcı: İlk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan ilk yardım eğitimi alarak ilk yardımcı belgesi almış kişi olarak tanımlanır.

Çalışma hayatında meydana gelen kazaların sıklığı incelendiğinde,çalışanların ilkyardım eğitimi ve işyerlerinde ilk yardım müdahaleleri için ekip ve buna uygun plan programın oluşturulması oldukça önemlidir. İş yeri sağlık biriminin başlıca çalışmalarından biride ilk yardım eğitimleri ve bu programların planlanmasıdır.

6331 sayılı iş sağlığı ve kanun'unu hükümleri uyarınca;işverenler ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda personeli görevlendirir,araç ve gereçleri sağlayarak eğitimi ve tatbikatları yaptırır.Ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar,ekip listesini güncel tutar işten ayrılmaların olması durumunda yeni personele eğitimleri verilerek ekip listesi güncel hale getirilir.İlk yardım,acil tıbbi müdahale,kurtarma ve yangınla mücadele konularında ekipleri oluşturmalı ve bu kişileri eğitimlerinin verilmesini sağlamalıdır.

İş yeri hekimi;ilk yardım ve kurtarma çalışmalarının organizasyonunu yapar ve ilgili personelin eğitimini verir.İlk yardımcı personel,az tehlikeli iş yerlerinde 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,tehlikeli iş yerlerinde 15 çalışana kadar için 1 ilk yardımcı,çok tehlikeli iş yerlerinde 10 çalışana kadar için 1 ilk yardımcı bulundurulması zorunludur.İlk yardımcı sertifikası ve kimliğinin geçerlilik süresi 3 yıldır.Süre bitiminde yenileme eğitimi yapılır.

Dershane, laboratuvar diğer çalışma alanları yakınında koruma altına alınmış bir adet İlk yardım çantası bulundurulur.İlk yardım çantasında;kullanma yönergesi,pamuk, batikon,turnike,makas bulunması gerekir.Çanta üzerinde İLK YARDIM ibaresi ve Kızılay işareti bulunması gerekir.Bu çantalar,ilk yardım ve kurtarma elemanlarına zimmet edilir ve her kullanımdan sonra eksiklikler tamamlanır.Acil durumda gerekli ve faydalı olabilecek telefon numaraları,uygun yerlere asılır ve güncel tutulmaları sağlanır.

Kurtarma ve ilk yardım ekipleri,kazaya ilişkin alarmı duyduklarında hemen olay mahalline gidip ,derhal ilk yardım müdahalesinde bulunurlar.Yaralı uygun bir biçimde sedyeye yatırılır ve kayışlarından sıkıca bağlanır ve acil yardım kuruluşuna hemen haber verilerek ambulansın acilen gelmesi sağlanır.Yaralının durumu ağır ise derhal uygun bir araç veya ambulansla en yakın hastaneye sevk edilir.