Buradasınız : İş Yeri Hekimi

Yardımcı Ölçümler

İşveren, çalışma ortamında yapılan işten ortaya çıkan çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere iş yerinde saklanmalıdır.

Başlıca ortam ölçümleri;

- İç Gürültü Ölçümü
- Gürültü Maruziyet Ölçümü
- Titreşim Ölçümü
- Titreşim Maruziyet Ölçümü
- Aydınlatma Ölçümü
- Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
- Ortamda Gaz Ölçümü
- Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü
- Ortam Havası Ölçümü
- Ortam Havası Maruziyet Ölçümü
- Ortamda Kimyasal (VOC) Ölçümü
- Ortamda Kimyasal (VOC) Maruziyet Ölçümü
- Ortamda Partikül Madde Ölçümü
- Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü
- Ortamda Ağır Metal Ölçümü
- Elektromanyetik Alan Ölçümü

Detaylı bilgi için tıklayınız