Buradasınız : İş Güvenliği Uzmanı

İSG Tehlike Sınıfları

İSG Tehlike Sınıfları - 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesine göre: İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun 9 uncu maddesine göre: İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'ne göre işyerleri az tehlikeli,tehlikeli ve çok tehlikeli olarak ayrılmıştır. İş güvenliği ve işyeri hekiminin görevlendirilmesi, hizmet saatleri ve işverene ait birçok yükümlülük bu tehlike sınıflarına göre belirlenir ve değişiklik gösterir. İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır. Listede yer alan 6 haneli NACE(faaliyet kodu)' ye bakılarak tehlike sınıfı belirlenir.

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike SınıflarıTebliğinin Ek-1'inde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi, 29 Mart 2013 tarihli 28602 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de belirtilen şekilde güncellenmiştir. Tehlike sınıfları tablosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.Tehlike sınıfları tablosunu görmek için tıklayın