Buradasınız : İş Güvenliği Uzmanı

İsg iyolojik Risk Etmenleri

İsg iyolojik Risk Etmenleri - Çalışma hayatında biyolojik risk etmenleri denildiği zaman akla, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye yada zehirlenmeye neden olabilen, mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri gelmektedir.

Çalışma hayatında biyolojik risk etmenleri denildiği zaman akla, herhangi bir enfeksiyona, alerjiye yada zehirlenmeye neden olabilen, mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri gelmektedir.

Biyolojik etmenlerle ilgili mevzuat: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre hazırlanan ve Resmi Gazete'de 15.06.2013 tarihli 28678 sayılı yayımlanan "Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik"tir.

Biyolojik etkenler, enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılmıştır;

Grup 1 Biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma olasılığı bulunmayan etkenler,

Grup 2 biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma ihtimali olmayan, genellikle etkili korunma yada tedavi olanağı bulunan biyolojik etkenler.

Grup 3 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan ve topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma yada tedavi olanağı bulunan biyolojik etkenler.

Grup 4 biyolojik etkenler: İnsanda ağır hastalıklara sebep olan, çalışanlar için ciddi anlamda tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler.

Grup 3 ve Grup 4'te yer alan biyolojik etkenler için acil eylem planı hazırlanır.

BİYOLOJİK RİSKLERE MARUZ KALINAN MESLEKLER

• Sağlık hizmetinde çalışanlar başta olmak üzere laboratuar, tarım, hayvancılık gibi pek çok sektörde biyolojik risklere maruz kalma olasılığı vardır

• Tarım ürünün yetiştirilmesi ve hasadı, sektöründe çalışanlar:

• Tarım ürünlerinin işlenmesi, 
 
a) Gıda paketleme b) Depolama: tahıl siloları, tütün vb.

• Hayvancılık,

• Hayvan tüyleri ve derilerinin işlenmesi,

• Balıkçılık,

• Ormancılık,

• Ağaç işleme: marangozhaneler,

• Tekstil fabrikaları,

• Laboratuvar hayvanlarının bakımı,

• Sağlık ile ilgili:

• Tıbbi hasta bakımı,
• Klinik ve araştırma laboratuarları,
• Muayeneler,
• Hastane atıkları ve yok edilmesi,
• Kişisel bakım:
• Saç bakımı,
• Vücut bakımı,

• Biyoteknoloji üretim işlemleri,

• Farmasötik, (İlaç Üretimi)

• Günlük bakım merkezleri,

• Bina onarımı işleri,

• Katı ve sıvı atıkların yok edilmesi,

• Endüstriyel atıkların yok edilmesi,

gibi pek çok sektörde biyolojik risklere maruz kalmak olasıdır.

RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ