Buradasınız : İş Güvenliği Uzmanı

İsg Patlamadan Korunma Dökümanları

İsg Patlamadan Korunma Dökümanları - Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

Patlamadan korunma dokümanı, işletmelerin bulundukları sektöre, üretim metotlarına, kullanılan maddelere ve ekipmanlara göre patlama ile ilgili tehlikeleri değerlendirmesi, değerlendirme sonuçlarına göre mevcut ve alınması gerekli önlemleri belirleyerek, gerekli eğitimleri sağlaması üzerine dayalı ve proaktif bir metodun uygulanması olarak ortaya çıkmıştır.

İşletme içerisindeki personel herhangi bir acil durumda nasıl davranacağını bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir. Bu tür can ve mal kaybı gibi durumların yaşanmaması için, bu işletmelerde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu doküman sonucunda gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Patlamadan Korunma Dokümanı, işletme içinde bulunan personelin zarar görmesini önlemek, iş makinelerinde herhangi bir patlama meydana gelme riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenleri belirtmektedir. Parlayıcı, patlayıcı kullanılan ortamlarda tehlikeli bölge tanımlaması ve patlamadan korunma dokümanının hazırlanması, işverenin sorumluluğundadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanun'una göre Patlamadan Korunma Dokümanı bulundurmayan kuruluşlara, işletmelere faaliyet durdurma ve idari para cezaları uygulanabilmektedir.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI NERELERDE HAZIRLANMALIDIR?

- LPG ve diğer petrol ürünleri üretim, dolum ve dağıtım tesislerinde,

- Maden ocaklarında,

- Kimyasal madde üreten, kullanan ve/veya depolanan yerlerde,

- Kimyevi tahlil laboratuarlarında, boya ve tiner imalathanelerinde,

- Un, şeker ve nişasta imalathanelerinde,

- Elektrikli cihaz ve teçhizat imalathanelerinde,

- Boya işlemi yapılan, boyahane içeren işletmelerde,

- Ham deri imalathanelerinde,

- Akü imalathanelerinin bazı bölümlerinde,

- Margarin, zeytinyağı ve diğer yağ üreten imalathanelerde,

- Kağıt fabrikalarında,

- Alüminyum, Ağaç tozu ortaya çıkaran işletmelerde,

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmalıdır.

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI NASIL HAZIRLANIR?

İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ' ne uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirilmesinde dikkate alınması gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;

- Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

- Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve tehlikeli hale gelme ihtimali,

- İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler proseslerle bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

- Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü,

Parlama veya patlama riski değerlendirilirken patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilir. Patlamadan Korunma Dokümanında;

- Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,

- Belirtilen riskler için alınacak önlemler,

- İşyerinde patlayıcı ortam oluşturması ihtimali olan yerler,

- Tehlike sınıflandırılması yapılmış yerlerde uygulanacak asgari gereklilikler,

- Çalışma yerleri ve uyarı cihazları da dahil olmak üzere iş ekipmanının tasarımı,

- İşletilmesi, kontrolü ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak yapıldığı.

İşyerinde kullanılan tüp ekipmanın İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği' ne uygunluğu yazılı olarak bildirilmelidir.

Patlamadan Korunma Dokümanında;

- Proses Şartları,

- Kimyasal Maddelerin Özelikleri,

- Patlama Riskinin Değerlendirilmesi,

- Tutuşturucu Kaynaklar,

- Havalandırma Özelikleri,

- Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması,

- Elektriksel Teçhizatın Önerilmesi,

- Patlayıcı Ortam Oluşmasını Önleme,

- Patlamanın Etkisinin Azaltılması.