Buradasınız : Eğitimler

Acil Durum Tatbikatları

Acil Durum Tatbikatları - 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11. Maddesine göre işveren; çalışma ortamı,üretimde kullanılan malzemeler,çevre şartları,iş ekipmanı gibi kriterleri göz önüne alarak meydana gelebilecek acil durumları belirler,değerlendirir ve bunun sonucunda çalışanları ve çevreyi etkileyebilecek acil durumlara karşı tedbirleri alır,bunlar işverenin yükümlülüğüdür.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11. Maddesine göre işveren; çalışma ortamı,üretimde kullanılan malzemeler,çevre şartları,iş ekipmanı gibi kriterleri göz önüne alarak meydana gelebilecek acil durumları belirler,değerlendirir ve bunun sonucunda çalışanları ve çevreyi etkileyebilecek acil durumlara karşı tedbirleri alır,bunlar işverenin yükümlülüğüdür.

Ayrıca acil durumların meydana getirebileceği olumsuz etkilerden korunmak için işveren gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar,acil durum planlarını hazırlar.

Acil durumlarda müdahale için işyerinin büyüklüğü ,tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre tahliye,koruma,yangınla mücadele ve ilk yardım ekipleri kurulur.İşveren bu ekiplerin araç ve ekipmanlarını sağlar,eğitimlerini verdirir,acil durum tatbikatları yaptırır ve acil durum için hazırda olmalarını sağlar.

Hazırlanan acil durum planlarının uygulamasının kontrol edilmesi ve takip sürecinin yapılabilmesi için yılda en bir defa olmak üzere acil durum tatbikatları yapılır,tatbikat sonucu değerlendirilir işyerinde eksiklikler varsa düzenleme yapılır.Tatbikat sonunda tatbikatın tarihini,görülen eksiklikleri ve bu eksiklikleri giderecek düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

Tüm çalışalar işyerlerinde hazırlanan acil durum planları ve acil durum ekipleri hakkında bilgilendirilir.İşe yeni alınan çalışana iş sağlığı ve güvenliği eğitimi dışında acil durum planı hakkında da bilgi verilir.Acil durum konularıyla ilgili görevlendirilenler bu konuda özel olarak eğitilir.Bu eğitimin işyerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından verilmesi durumunda bu durum işveren ve eğiticiler tarafından imzalanarak belgelenir.Acil durum planı ve acil durum ekipleri ile ilgili geniş bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.