Buradasınız : İş Yeri Hekimi

Sağlık Raporu

Sağlık Raporu - 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanun'unun 15. Maddesine göre işveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanun'unun 15. Maddesine göre işveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Bu bağlamda çalışanın ilk işe girişinde, iş değişikliğinde, iş kazası veya meslek hastalığı veya da sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde, işveren sağlık gözetimi yaptırmak ve doktor raporu aldırmak zorundadır.

İlk işe giriş raporları, çalışanların başlayacakları işin niteliklerine uygun olup olmadıklarını belirleyerek, risk unsurunun ortaya konulmasını sağlar. Yine 6331 sayılı Kanun'un 15. maddesinde belirtildiği gibi, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışmaya başlayacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

İşe giriş sağlık raporları ve periyodik sağlık muayeneleri işyeri hekimleri ya da ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin hekimleri tarafından verilir. Raporlara yapılacak olan itirazlar Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanacağı ve çalışana yansıtılmayacağı 6331 sayılı Kanun'un 15. Maddesinde belirtilmiştir. Aynı zamanda sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için alınacak sağlık raporları, kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden sağlanabilir.