Buradasınız : İş Yeri Hekimi

Sağlık Taramaları

Sağlık Taramaları - Çalışanların işyeri ortamının olumsuz etkilerden dolayı oluşabilecek olası sağlık sorunlarının erken tanımlanması ve  bununla müdahale edilmesi amacıyla periyodik sağlık taramaları iş güvenliği kültürünün temel prensiplerinden olan proaktif yaklaşımın en iyi örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Çalışanların olası meslek hastalıklarının erken tespit edilebilmesini sağlayarak, çalışan sağlığının ve iş kayıplarının en aza indirilmesi periyodik sağlık taramasıyla mümkün olacaktır.

Çalışanların işyeri ortamının olumsuz etkilerden dolayı oluşabilecek olası sağlık sorunlarının erken tanımlanması ve bununla müdahale edilmesi amacıyla periyodik sağlık taramaları iş güvenliği kültürünün temel prensiplerinden olan proaktif yaklaşımın en iyi örneklerinden biri olarak gösterilebilir. Çalışanların olası meslek hastalıklarının erken tespit edilebilmesini sağlayarak, çalışan sağlığının ve iş kayıplarının en aza indirilmesi periyodik sağlık taramasıyla mümkün olacaktır.

İntegral OSGB olarak işe girişlerde ve periyodik olarak yapılması zorunlu olan sağlık tarama ve testlerini Mobil Sağlık Aracımız aracılığıyla işyeri sınırlarınız dahilinde gerekli işlemler yapılmaktadır. Bu analiz ve testler uzman doktor görüş, inceleme ve değerlendirmelerinden sonra işletmenize veya işyeri hekiminize teslim edilmektedir.

Periyodik Sağlık Taramaları

Akciğer Grafileri

Çalışanların, mesleki akciğer hastalıklarından korunması, tespiti ve oluşabilecek etkilerin takibini yaparak erken dönemde teşhisini koymak; periyodik aralıklarla yasal zorunluluk olan bu uygulamayı gerçekleştirmek amacı ile kurumumuza ait mobil araç ile akciğer filmleri çekilerek kayıt altına alınmaktadır.

Tıbbi Laboratuar Hizmetleri

Endüstri alanında kullanılan kimyasal madde sayısı hızlı bir şekilde artmakta ve dolayısıyla çalışma ortamında bu zararlı etkenlere maruziyetler de artmaktadır .Laboratuar testleri bu etkilerin insan sağlığı üzerindeki zararları ve yan etkilerini tespit ve takip etmede önemli bir etkene sahiptir.Genel sağlık kontrolünde yapılan testlerle, farklı sektörel alanlarda farklı toksik maddelerle temas eden kişilere yapılan testler belirlenmiş olup hassasiyetle test edilmektedir.

Toksik Testlerden Bazıları;

Kurşun - Hippurik Asit – Fenol - TCA (Triklorasetik Asit) - Aluminyum
Kolinesteraz Aktivitesi - İdrarda Porfirin - Kanda Benzol - Karboksihemoglobin
ALA - Toluen - Civa - Arsenik – v.s

İşitme Testi

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odyometri) uygulanır. Odyometri Testi özel ses geçirmez odyometri kabinlerinde yapılmaktadır. Sonuçlar odyometristimiz ve uzmanımız tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi

Solunum fonksiyon testleri, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir.
Bu test sayesinde KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ),ve astım olmak üzere nefes darlığına neden olan tüm akciğer hastalıklarının erken tanısında, nedeni bilinmeyen nefes darlıklarının tespitinde önemli bilgiler alınabilmektedir. Ölçümler spirometre adı verilen cihazlarla yapılmaktadır.
Portör Muayeneleri:
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.01 2005 tarihli 1059 sayılı 2005/9 Genelgesi uyarınca, gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılması gerekli tetkikler şu şekildedir;
1) Dışkı kültürü, ( Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir )
2) Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir )
3) Boğaz kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir )
4) Burun kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir )
5) Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir )
Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup,işyeri hekiminin gerek gördüğü takdirde tetkikler daha sık talep edilebilir.
Aşı Uygulamaları
Tetanoz aşısı
Hepatit aşıları