Buradasınız : Eğitimler

Elektrik Tehlikeleri

Elektrik Tehlikeleri - Elektrikle yapılan çalışmalar, işyerlerinde maruz kalınan en önemli tehlikelerden biridir. Elektriğin yarattığı en büyük tehlike vücuttan geçen elektrik akımının sebep olduğu elektrik şokudur. Vücuttan geçen elektrik akımının neden olduğu sonuçlar şu şekilde sıralanabilir :

Elektrikle yapılan çalışmalar, işyerlerinde maruz kalınan en önemli tehlikelerden biridir. Elektriğin yarattığı en büyük tehlike vücuttan geçen elektrik akımının sebep olduğu elektrik şokudur. Vücuttan geçen elektrik akımının neden olduğu sonuçlar şu şekilde sıralanabilir :

- Çarpılma ( Bunlar elektrik akımı geçerken kasların istem dışı kasılmalarıdır),

- Kalbin durması,

- Elektrik akımının vücuda girdiği veya vücudu terk ettiği yerde dahili ve harici yanıklar.

Elektrikle yapılan çalışmalarda, bilinçsiz davranışlar ve güvensiz ortam sonucunda yaşanabilecek kazaların önlenmesi için çalışanlara elektrik tehlikeleri ve önlemek adına eğitim verilmesi gerekmektedir.İşveren 6331 sayılı Kanun gereğince çalışanları işyerinde maruz kalacağı tehlikelere karşı bilgilendirmek ve eğitim vermekle yükümlüdür. 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışanların İş sağlığı ve eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmelik kapsamında yer alan 19 konu başlığından biri olan Elektrik,tehlikeleri,riskleri ve önlemleri eğitimi çalışanlara verilmelidir.Elektrikli çalışmalarda emniyet uygulamaları eğitimi ile yaşanabilecek bu kazaların önlenmesi amaçlanmaktadır.Elektrik işinde çalıştırılacak olan kişiler mesleki eğitimleri olduğuna dair belgeleri bulunmadıkça çalıştırılamazlar,bu şekilde yapılan çalışmalar elektrik tehlikelerinin kaza ile sonuçlanmasına ve ölümlere sebebiyet verebilir.İşyerlerinde yapılan risk analizi sonucu elektrik tehlikesi bulunan yerlerde önlemler alınır.Kaçak akım rölesi,elektrik panolarının önüne yalıtkan paspas,dağınık olan kabloların düzenlenmesi,nemli olan çalışma ortamlarında kapalı prizlerin kullanılması,elektrik panolarının kapaklarının kapalı tutulması,yetkiliden başkasının bu kapakları açmaması,gerekli yasaklayıcı ve uyarıcı işaretlerin koyulması gibi önlemler alınır.Elektrik tehlikesi sonucu çıkan yangınlarda sulu veya köpüklü yangın tüpleri kullanılmaz,elektrik yangınlarında nasıl hareket edileceği hangi tip yangın söndürücü kullanılacağı konularında çalışanlar bilgilendirilir.

Yalnızca elektriği kullanan kişiler risk altında olmamakta, kötü elektrik tesisatları,periyodik bakımı yapılmamış tesisatlar ve arızalı ekipmanların sebep olduğu yangınlar diğer kişilerinde ölümüne veya yaralanmasına sebep olmaktadır.Bu sebeple Elektrik tesisatı kanuni şartlara uygun olarak yetkili ve ehliyetli kişilere yaptırılmalıdır.Periyodik kontrollerle ilgili bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.